Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland 1780-1920

Van kind tot burger

Introductie

Binnen het thema ‘Van kind tot burger’ presenteert het Nationaal Archief meer dan 100 bronnen die inzicht geven in de ontwikkeling van het onderwijs gedurende die ‘lange’ 19de eeuw. De bronnen zijn geclusterd rond de drie onderwijswetten van respectievelijk 1806, 1857 en 1920.

Bronnen

Previous